Bezorging

http://www.graphic-studio.net/aktualnosci/

Partner: Fireplace - Multifuel stoves in Sevenoaks

Bezorging

Condities (leveringsvoorwaarden)

 

Levering: Levering zal alleen plaats vinden indien de betaling is ontvangen.  Bij een faktuurwaarde beneden de €250,00 (exclusief BTW) worden €20,00 (exclusief BTW)verzendkosten op de faktuur in rekening gebracht, Franko order bedrag bovende €250,=

Eigendomsvoorbehoud: De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom zolang de rekening (eventueel vermeerderd met rente en kosten) nog niet door de afnemer in haar geheel is voldaan.

Prijzen: Alle prijzen zijn exclusief BTW en geldig vanaf 1 januari 2014. Alle vorige prijslijsten zijn hiermee vervallen. Dringende tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Kortingen: Kwantumkortingen en kortingen op basis van uw jaarafname, enzovoort zijn op aanvraag.

Betalingen: via web shop Ideal of op rekkening.

Reklames: Klachten worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na ontvangst der goederen aan ons zijn gemeld, met een duidelijke omschrijving van de betreffende bemerkingen.

Retourzendingen: Retourzendingen worden niet geaccepteerd, dan na telefonisch of schriftelijk overleg. dit i.v.m. retourzendingen die  wij zonder een retour bon niet kunnen verwerken en hierdoor producten zoek raken.
Retourzendingen zijn uitsluitend voor u rekening en -10% administratie kosten van het retour product(en). uitsluitend zullen wij alle handelingen en kosten voor onze rekening nemen als er niet of onjuist geleverd is van onze kant.

Emballage: Voor onder andere 200 liter vaten wordt statiegeld in rekening gebracht. Zodra de emballage door ons in goede staat van retour ontvangen is, wordt het statiegeld gekrediteerd.

Bestellingen: Gelieve bij uw bestellingen de artikelnummers te vermelden. Dit bespoedigt de behandeling van uw opdracht.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden: Het bovenstaande is een uittreksel van onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Een exemplaar hiervan wordt op aanvraag verstrekt.

Wij bezorgen vanaf een bedrag van € 250,- gratis door heel Nederland.

Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen me info@dammol.com


 

Powered By OpenCart
Dammol.com © 2020